Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

24 januari 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2013

Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,7 procent

1 oktober-31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 633,2 (587,9) Mkr, +7,7 procent
• Nettoomsättning jämförbara butiker ökade med 2,9 (-9,4) procent
• Bruttomarginalen uppgick till 32,6 (32,4) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 34,2 (35,8) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 (6,1) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 25,9 (36,2) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,6) kr per aktie

1 januari-31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 3 216,4 (3 090,4) Mkr, +4,1 procent
• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 0,7 (2,7) procent
• Bruttomarginalen uppgick till 30,7 (30,2) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 246,7 (252,2) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (8,2) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 184,0 (179,8) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 3,0 (3,0) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015