Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

23 oktober 2013

Delårsrapport januari - september 2013

Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent

1 juli-30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 175,2 (1 093,1)Mkr,+ 7,5 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker ökade med 1,1 (-5,7) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 31,2 (30,6) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 170,0 (161,5) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 14,5 (14,8) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 130,8 (113,5) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 2,2 (1,9) kr per aktie

1 januari-30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 2 583,2 (2 502,5)Mkr,+ 3,2 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 2,1 (1,0) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 30,3 (29,6) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 212,4 (216,4) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 (8,6) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 158,1 (143,5) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 2,6 (2,4) kr per aktieMagnus Agervald, VD

Telefon: 076-11 90 020

E-post: magnus.agervald@byggmax.se

Pernilla Valfridsson, CFO

Telefon: 076-11 90 040

E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015