Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

15 juli 2013

Delårsrapport januari - juni 2013

I juni öppnade Byggmax butik nummer 100

1 april - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 976,0 (958,0) Mkr, + 1,9 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 2,5 (-1,9) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 29,4 (28,7) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 69,9 (64,6) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 (6,7) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 50,5 (43,1) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kr per aktie

1 januari - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 407,9 (1 409,4) Mkr, -0,1 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 4,6 (2,9) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 29,5 (28,9) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 42,5 (54,9) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (3,9) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 27,3 (30,0) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,5) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015