Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

19 april 2013

Delårsrapport januari - mars 2013

Byggmax tar marknadsandelar i en nedåtgående marknad

1 januari - 31 mars

• Nettoomsättningen uppgick till 431,9 (451,4) Mkr, -4,3 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 8,8 (+14,6) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 29,9 (29,3) procent

• Rörelseresultatet uppgick till -27,4 (-9,6) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till -6,4 (-2,1) procent

• Resultat efter skatt uppgick till -23,2 (-13,0) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,2) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015