Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

23 januari 2013

Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fjärde kvartalet omsatte Byggmax 588 Mkr och hade ett rörelseresultat på 36 Mkr.

1 oktober-31 december

• Nettoomsättningen uppgick till 587,9 (618,3) Mkr, -4,9 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 9,4 (2,3) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 32,4 (31,6) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 35,8 (50,3) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (8,1) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 36,2 (33,4) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,6) kr per aktie

1 januari-31 december

• Nettoomsättningen uppgick till 3 090,4 (2 987,1) Mkr, +3,5 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 2,7 (-1,9) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 30,2 (30,1) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 252,2 (277,5) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 (9,3) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 179,8 (182,2) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 3,0 (3,0) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015