Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

26 oktober 2012

Delårsrapport januari - september 2012

Tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseresultatet med 4,9 Mkr

1 juli-30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 093,1 (1 100,0) Mkr, - 0,6 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 5,7 (-5,3) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 30,6 (30,4) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 161,5 (156,6) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 14,8 (14,2) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 113,5 (111,5) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 1,9 (1,8) kr per aktie

1 januari-30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 2 502,5 (2 368,7) Mkr, + 5,6 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med 1,0 (-1,9) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 29,6 (29,7) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 216,4 (227,2) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (9,6) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 143,5 (148,8) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 2,4 (2,4) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015