Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

18 juli 2012

Delårsrapport januari - juni 2012

Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7 procent

1 april-30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 958,0 (899,3) Mkr, + 6,5 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker minskade med -1,9 (-3,0) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 28,7 (29,1) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 64,6 (83,7) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 6,7 (9,3) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 43,1 (52,3) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,9) kr per aktie

1 januari-30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 409,4 (1 268,8) Mkr, + 11,1 procent

• Nettoomsättning jämförbara butiker ökade med +2,9 (-0,9) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 28,9 (29,1) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 54,9 (70,6) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 (5,6) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 30,0 (37,3) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,6) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015