Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

Om ni har frågor så kontakta oss
Karl G Lindström
Karl G Lindström
Interim CFO Byggmax Group
+46 (0) 72 244 01 99