Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiell Statistik

Byggmax Group AB har per den 28 april 2006 förvärvat 100 % av Byggmax Holding AB inklusive dotterbolag. Med anledning av detta redovisas inte historiska siffror för koncernen för perioder tidigare än 2006.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande finansiell statistik och nyckeltalsberäkningar från delårsrapporterna i Excelformat.
Finansiell statistik kvartalsvis. Senast uppdaterad 17 april 2019.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande innehållande finansiell statistik och nyckeltalsberäkningar från årsredovisningarna i Excelformat.
Finansiell statistik årsvis. Senast uppdaterad 18 april 2019.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta:

Prenumerera på information från byggmax


Byggmax integritetspolicy