Intressenter

IntressenterIntressenter

Byggmax har kontakt med ett antal olika intressenter. Det är kunder, leverantörer, anställda, politiker, fastighetsägare, grannar, aktieägare, för att nämna några. 


Nedan följer en beskrivning av hur Byggmax kommunicerar med de viktigaste intressenterna:

  • Kunder: via reklam, webbplats, kundtjänst, genom de anställda i butik. Denna kommunikation sker dagligen.
  • Leverantörer: via servicekontoret genom inköp. Denna kommunikation sker dagligen.
  • Anställda: via intranätet, genom chefsstrukturen i bolaget och genom utbildningar. Denna kommunikation sker dagligen. Vidare har med jämna mellanrum sedan 2011 medarbetarundersökningar genomförts.
  • Politiker: Byggmax kontakt med politiska organ och talespersoner är relativt liten. Bolaget är med i en europeisk samarbetsorganisation, EDRA, som har en del kontakter på EU-nivå. EDRA har möten två till fyra gånger per år i vilka Byggmax deltar.
  • Ägare: Byggmax lämnar ekonomiska rapporter varje kvartal. Därtill träffar bolaget investerare i samband med kvartalsrapporter samt bjuder in aktieägarna till den årliga bolagsstämman.


Byggmax intressenters kärnfrågor har definierats enligt följande:

  • Kunder: Produkternas kvalité och pris. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor hos Byggmax och hos leverantörer. Byggmax miljöpåverkan.
  • Leverantörer: Byggmax stabilitet som kund och Byggmax ekonomiska påverkan.
  • Anställda: Byggmax stabilitet och attraktivitet som arbetsgivare. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor på Byggmax. Byggmax ekonomiska påverkan.
  • Politiker: Byggmax stabilitet som arbetsgivare och vårt bidrag till samhället i stort. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor hos Byggmax och hos leverantörer. Byggmax miljöpåverkan.
  • Ägare: Byggmax framtida vinstutdelning samt ett hållbart företagande. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor hos Byggmax och hos leverantörer. Byggmax miljöpåverkan.
Kontakta oss
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85