Icke regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du Byggmax övriga pressmeddelanden. De kan till exempel handla om att vi hittat läge för en ny butik eller lanserar nya häftiga produkter. Kursdrivande pressmeddelanden hittar du under rubriken Regulatoriska pressmeddelanden.

13 October 2020
Inbjudan till telefonkonferens delårsrapport 1 januari – 30 september 2020
Byggmax delårsrapport för tredje kvartalet 2020 offentliggörs onsdag den 21 oktober, cirka klockan 08.00. En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10.30.
Byggmax VD Mattias Ankarberg  och CFO Helena Nathhorst kommer att presentera resultatet för tredje kvartalet 2020 och svara på frågor.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt från 08.30 den 21 oktober på www.byggmax.se (http://www.byggmax.se/) under Finansiell info / Finansiella rapporter.
För att delta i konferensen ring följande nummer:
SE: +46 856642651 PIN: 93531491#
UK: +44 3333000804 PIN: 93531491#
För övriga länder se separat fil
https://event.sharefile.com/share/view/s7bae1d9235d495a8

Konferensen finns tillgänglig att lyssna på t.o.m. den 26 oktober. Telefonnummer +46 (0)8 - 519 993 85 kod 301332854#
Ladda ner