Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Miljörapport

För sjätte året i rad kan vi se en positiv trend i minskat utsläpp av CO2 per transporterat ton gods. Vi kan även se att mängden transporterat gods för första gången sjunkit sedan

dessa mätningar började göras. Om vi jämför med fjolåret kan vi se en ökning av båttransporter vilket är en följd av att lagret i Gävle under 2017 kunnat leverera med full kapacitet samt att fler godsflöden transporteras via båt. Detta har medfört ökade transportsträckor med båt av bulkgods och minskade lastbilstransporter då norrlandsbutiker och Finland kan försörjas från ett lager beläget närmare butikerna. Vi kan dessutom se ett ökat inköp av produkter från Asien vilket vi kan se härrör till tidigare inköpscykler gällande artiklar som köps in sällan i stora kvantiteter. Byggmax målsättning att sänka mätetalet för utsläpp av CO2 per transporterat ton till 2020 kan därmed redan ses som uppnått. Vi som avsikt att uppdatera våra mål under 2018.

Läs mer om Byggmax miljöarbete i Miljörapporten 2017

Äldre miljörapporter:

Miljörapporten 2016
Miljörapporten 2015 
Miljörapporten 2014 
Miljörapporten 2013
Miljörapporten 2012
Miljörapporten 2011
Miljörapporten 2010
Miljörapporten 2009

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta