Hållbarhet på Byggmax

HållbarhetHållbarhet

Från och med 2011 rapporterar Byggmax sitt hållbarhetsarbete i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk för hållbarhetsrapportering. 

Byggmax är en del av samhället och vill givetvis bidra till en hållbar utveckling. Eftersom Byggmax inte har egen tillverkning, utan köper sitt material i första hand i Norden och Europa, så ligger fokus i hållbarhetsrapporteringen på miljöpåverkan. Genom att vara med i t ex. inköpssamarbetet Bricoalliance kan vi även ta ansvar för våra inköp utanför Europa – trots att det handlar om ganska små inköpsvolymer. 

Byggmax är även med i EDRA, den europeiska samarbetsorganisationen för gör-det-själv-handlare. Genom denna organisation deltar vi i dialogen med politiker i Bryssel. Vi har även ett nära samarbete med våra leverantörer. 

I vår rapportering, som sker enligt Global Reporting Initiative (GRI), hittar du information om Byggmax ansvar. Målet är att nå en 25-procentig reduktion i koldioxidutsläppet, mätt som utsläpp per transporterat ton gods, till 2020. Det målet satte vi upp i samband med vår första miljörapport 2009. 

Sedan första mättillfället 2009 har utsläppen av koldioxid minskat markantBland annat tack vare vårt nya distributionslager i Gävle som gjort att vi kan byta lastbilstransporter mot sjötransporter – vilket är snällare mot miljön. 

Vi jobbar även på att hela tiden utveckla sophanteringen i butik och har de senaste åren minskat andelen blandat avfall med flera procentenheter. För mer exakta siffror och mer information kan du läsa vår senaste miljörapport här.

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85