Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

6 April 2021
Byggmax Groups årsredovisning 2020
Byggmax Groups årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida på www.byggmax.se.
   

Informationen är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april kl 14.00 CET.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40