Finansiella rapporter

Byggmax Groups årsredovisning 2021

Byggmax Groups årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning.

Finanisella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

31 March 2022
Byggmax Groups Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2021
Byggmax Groups Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida på www.byggmax.se.
   

Informationen är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars, 2022 kl 17.30 CET.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40