Finansiell Statistik

Finansiell StatistikFinansiell Statistik

Byggmax Group AB har per den 28 april 2006 förvärvat 100 % av Byggmax Holding AB inklusive dotterbolag. Med anledning av detta redovisas inte historiska siffror för koncernen för perioder tidigare än 2006.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande finansiell statistik och nyckeltalsberäkningar från delårsrapporterna i Excelformat.

Finansiell statistik kvartalsvis. Senast uppdaterad 28 Januari 2020.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande innehållande finansiell statistik och nyckeltalsberäkningar från årsredovisningarna i Excelformat.

Finansiell statistik årsvisSenast uppdaterad 19 april 2018.

Frågor?
Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40