Definition av branschspecifika nyckeltal

Bruttomarginal: Nettoomsättning minus handelsvaror, dividerat med nettoomsättning.

Jämförbara butiker: En jämförbar enhet anses jämförbar från det andra årsskiftet efter det att webbutiken eller den fysiska butiken öppnats. Butiker som flyttas till nya lokaler på existerande plats behandlas på liknande sätt.

Nettoomsättning jämförbara butiker: Nettoomsättning för de butiker som är jämförbara