Byggmax gör skillnad

Byggmax gör skillnadByggmax gör skillnad

Genom sitt samarbete med organisationerna Futebol dá força och ActionAid arbetar byggmax hela tiden för en hållbar utveckling och ett socialt samhällsansvar.

Futebol dá força

Futebol dá força (FDF) betyder Fotboll ger styrka och är namnet på en organisation som stöttar unga tjejer genom ideella tränare. Förutom att träna fotboll har FDF som mål att stärka unga tjejers självförtroende och självbild. De jobbar dessutom aktivt med att ge tjejerna konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. FDF driver fotbollsligor i både Mocambique och Zambia. Här får unga tjejer chansen att spela fotbollsmatcher varje helg. Innan matcherna utbildas de i mänskliga rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och om hur man förebygger våld och sexuellt utnyttjande.

– Genom fotbollen når ledarna ut till en stor grupp unga och samhället i stort – utan att vara skrämmande eller provocerande Under matcherna utbildar vi publiken i samma ämnen som tjejerna. Bara i år räknar vi med att nå ut till cirka 300 000 människor i

Mocambique, berättar grundaren Cecilia Andrén Nyström. De lag som vinner cuperna i respektive land får åka till Sverige för att delta i Gothia Cup. Byggmax har flera år i rad gått in och sponsrat flygbiljetterna för att tjejerna ska ha möjlighet att åka.

– Arbetet som Cecilia och alla ledare gör genom Futebol dá força är otroligt viktigt och självklart vill vi vara med och se till att tjejerna kommer i väg till Sverige, säger Emelie Gessner, marknadschef på Byggmax Group.

Byggmax gör skillnad 2Byggmax gör skillnad 2

Byggmax Friendship Village

Byggmax Friendship Village är ett projekt där Byggmax i samarbete med ActionAid stöttar etniska minoriteter i byn Nam Chua, Vietnam. Samtidigt deltar vi i projekt som ligger i linje med vår kärnverksamhet – bygg. Totalt kommer projektet bidra till en bättre skolmiljö för 400 elever. 428 hushåll kommer att få en bättre levnadsstandard. Nam Chua präglas idag av hög fattigdom och bristande möjligheter till utbildning.

Utöver det finansiella stödet har Byggmax i två omgångar skickat ner ett gäng medarbetare för att hjälpa till på plats. Första resan ägde rum i mars 2016. Fem taggade Byggmaxare från Norge, Finland och Sverige fick hjälpa till att bygga upp en helt ny skolbyggnad. I nära samarbete med lokala hantverkare fick Byggmaxarna hugga in och arbeta under en veckas tid – med gott resultat. Dessutom passade de på att hålla lektioner om Norden för eleverna och åka runt i området för att besöka lokalbefolkningen.

– Hållbarhetsfrågor har länge varit en naturlig del av vår verksamhet. ActionAid är en organisation som arbetar sida vid sida med människorna i de länder där de verkar. Det tror vi är en nyckelfaktor för att skapa långsiktiga förändringar och det ligger i linje med våra värderingar om socialt samhällsansvar.

Att vi dessutom får chansen att själva åka ner och hjälpa till och se vilka behov som finns ger hela samarbetet ett ännu större värde, säger Emelie Gessner, marknadschef för Byggmax Group. I januari 2017 gick andra resan av stapeln och medarbetarna fick tillsammans med lokala byggarbetare gjuta grunden till en mur som nu skyddar de minsta barnen från en närliggande trafikerad väg.

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85