Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavareLedande befattningshavare

Byggmax ledningsgrupp

Idag består Byggmax ledningsgrupp utav:

 • Mattias Ankarberg, VD & Koncernchef Byggmax Group
 • Helena Nathhorst, CFO Byggmax Group
 • Per Haraldsson, Inköpschef Byggmax Group
 • Sara König, Expansionschef Byggmax Group
 • Oskar Röös, CIO Byggmax Group
 • Oscar Tjärnberg, VD Skånska Byggvaror
 • Johan Quist, Head of Store & E-Commerce
 • Elliot Lindberg, Landschef Byggmax Sverige
 • Aleksi Virkkunen, Landschef Byggmax Finland
 • Niklas Hamberg, Landschef Byggmax Norge
 • Mikael Bengtsson, Landsansvarig Byggmax Danmark
MattiasMattias

Mattias Ankarberg (född 1976)

VD & Koncernchef Byggmax Group sedan november 2016. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare i flera ledande roller på H&M, senast som medlem i koncernledningen med globalt ansvar för försäljning och marknadsföring, och konsult på McKinsey & Company i Sverige och USA. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Thule Group.
Aktieinnehav i Byggmax: 120 000 aktier samt 600 000 teckningsoptioner.

Helena Nathhorst (född 1967) 

CFO Byggmax Group sedan december 2019. Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Tidigare CFO i Addnode Group och Teracom Boxer Group samt rådgivning i samband med företagsförvärv på KPMG. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nilar.
Aktieinnehav i Byggmax: 9000 aktier samt 40 000 teckningsoptioner.

PerPer

Per Haraldsson (född 1974) 

Inköpschef Byggmax Group sedan 2013. Inom Byggmax sedan 2008. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare affärsområdeschef på Rusta.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: 58 965 aktier, 200 000 teckningsoptioner samt genom en kapitalförsäkring exponerad mot ytterligare 75 850 aktier.

SarahSarah

Sarah König (född 1974)

Expansionschef Byggmax Group sedan oktober 2017. Jurist utbildad vid Stockholms Universitet. Tidigare Uthyrningschef på Steen & Ström, Fastighets- och Etableringschef på RNB Retail and Brands samt flera roller inom Jones Lang LaSalle och Tenant & Partner.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav i Byggmax: Inga aktier, 120 000 teckningsoptioner.

OscarOscar

Oscar Tjärnberg (född 1972)

VD i Skånska Byggvaror Group AB och ingår i koncernledningen för Byggmax Group AB från 2 oktober 2017. Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Tidigare VD för Lekmer, VD för inkClub, Head of Online för Telenor Sverige, CSO och COO för Lensway.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Granit Funktion & Förvaring AB.
Aktieinnehav i Byggmax: 28 336 aktier, 120 000 teckningsoptioner.

OskarOskar

Oskar Röös (född 1978)

CIO Byggmax Group sedan 2018. Civilekonom från Uppsala universitet med en examen i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet. Tidigare Chief Information Officer på Espresso House Group.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: inga aktier, 120 000 teckningsoptioner.

MarcusMarcus

Elliot Lindberg (född 1992)

Landschef för Byggmax Sverige sedan 2021. Inom Byggmax sedan 2011, tidigare som butikssäljare, platschef och regionchef. F.d. elitidrottsman inom fotboll. Har flera utbildningar inom ledarskap.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot GEL Investment.
Aktieinnehav i Byggmax: Inga aktier, 40 000 teckningsoptioner. 

JohanJohan

Johan Quist (född 1985)

Head of Store & E-Commerce. Inom Byggmax sedan 2011. Internationell inköpare från Stockholm internationella Handelsskola. Tidigare Kategorichef på Byggmax.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktie innehav i Byggmax: 1 725 aktier samt 50 000  teckningsoptioner.

AleksiAleksi

Aleksi Virkkunen (född 1975)

Landschef Byggmax Finland sedan 2015. Inom Byggmax sedan 2015. Ekonomie magisterexamen (EM) från Helsingfors Handelshögskolan. Tidigare Store Intensity Manager på Rautakesko.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: inga aktier.

Niklas HambergNiklas Hamberg

Niklas Hamberg (född 1983) 

Landschef för Byggmax Norge sedan 2021. Inom Byggmax sedan 2009, tidigare som Chef Supply Chain Byggmax Group. Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag:  Styrelsesuppleant Sierra Blue Invest AB
Aktieinnehav i Byggmax: 798 aktier, 135 000 teckningsoptioner

AleksiAleksi

Mikael Bengtsson (född 1966)

Landschef Byggmax Danmark sedan 2021. Inom Byggmax sedan 1999, tidigare som Landschef- och expansionsansvarig för Byggmax Norge sedan 2019. Socialpedagog utbildning från Högskolan i Jönköping. Tidigare Affärschef Byggmax Norden, utbildare i ledarskap.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: 20 000 aktier

Adressuppgifter
Adressen till ledande befattningshavare är Byggmax, Box 6063, 171 06 Solna, Sverige.