Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavareLedande befattningshavare

Byggmax ledningsgrupp

Idag består Byggmax ledningsgrupp utav:

 • Mattias Ankarberg VD och Koncernchef Byggmax Group
 • Helena Nathhorst, CFO Byggmax Group
 • Per Haraldsson, Kommersiell chef Byggmax Group
 • Sara König, Expansionschef Byggmax Group
 • Oskar Röös, CIO Byggmax Group
 • Mikael Bengtsson, Landschef och expansionsansvarig Byggmax Danmark
 • Niklas Hamberg, Landschef Byggmax Norge
 • Elliot Lindberg, Landschef Byggmax Sverige
 • Mikael Nilsson, Inköpschef Byggmax Group
 • Oscar Tjärnberg, VD Skånska Byggvaror
 • Aleksi Virkkunen, Landschef Byggmax Finland
MattiasMattias

Mattias Ankarberg

Vd/koncernchef sedan 2016.
Född: 1976.
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Sthlm.
Tidigare: Flera ledande roller och i koncernledningen
på H&M, och konsult på McKinsey i Sverige och USA.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Thule Group.
Aktieinnehav: 120 000 aktier, 600 000 teckningsoptioner

HelenaHelena

Helena Nathhorst

CFO sedan 2019.
Född: 1967.
Civilekonomexamen från Uppsala universitet.
Tidigare: CFO Addnode Group, CFO Teracom Boxer
Group samt konsult KPMG M&A Advisory.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Nilar.
Aktieinnehav: 9000 aktier, 40 000 teckningsoptioner.

PerPer

Per Haraldsson

Kommersiell chef sedan 2018. Tidigare inköpschef
sedan 2013 (anställd 2008).
Född: 1974.
Civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola.
Tidigare: AO-chef Rusta.
Aktieinnehav: 58 965 aktier, 120 000 teckningsoptioner
genom kapitalförsäkring 78 850 aktier.

 

SarahSarah

Sarah König

Expansionschef Byggmax Group sedan 2017.
Född: 1974.
Jurist utbildad vid Stockholms universitet.
Tidigare: Uthyrningschef Steen & Ström (Klépierre),
Fastighets- och Etableringschef RNB, flera roller inom
JLL och Tenant & Partner.
Aktieinnehav: 120 000 teckningsoptioner.

OscarOscar

Oscar Tjärnberg

Vd Skånska Byggvaror sedan 2017.
Född: 1972.
Civilingenjör från Luleå Tekniska universitet.
Tidigare: Vd på Lekmer, vvd för inkClub, Head of
Online på Telenor Sverige, CSO och COO på Lensway.
Aktieinnehav: 40 002 aktier, 120 000 teckningsoptioner.

OskarOskar

Oskar Röös

CIO sedan 2018.
Född: 1978.
Civilekonom från Uppsala universitet, med examen i
data och systemvetenskap från Stockholms universitet.
Tidigare: CIO på Espresso House Group.
Aktieinnehav: 2 000 aktier, 120 000 teckningsoptioner.

ElliotElliot

Elliot Lindberg 

Landschef Byggmax Sverige sedan 2021.
Född: 1992.
Tidigare: Regionchef Byggmax och f.d. elitidrottsman
inom fotboll inklusive flertal ledarskapsutbildningar.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot GEL Investment.
Aktieinnehav: 40 000 teckningsoptioner.

AleksiAleksi

Aleksi Virkkunen

Landschef Byggmax Finland sedan 2015.
Född: 1975.
Ekonomie magisterexamen från Helsingfors Handelshögskola.
Tidigare: Store Intensity Manager på Rautakesko.
Aktieinnehav: Noll aktier.

Niklas HambergNiklas Hamberg

Niklas Hamberg

Landschef Byggmax Norge sedan 2021.
Född: 1983.
Civilingenjör från Lunds Tekniska högskola.
Tidigare: Logistikchef Byggmax.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant Sierra Blue Invest.
Aktieinnehav: 798 aktier, 120 000 teckningsoptioner.

MikaelMikael

Mikael Bengtsson

Landschef Byggmax Danmark sedan 2021.
Född: 1966.
Socialpedagog högskolan i Jönköping.
Tidigare: Affärschef ByggmaxNorden, landschef
Byggmax Norge, utbildare i ledarskap.
Aktieinnehav: 14 300 aktier.

Mikael NMikael N

Mikael Nilsson

Inköpschef Byggmax sedan 2021.
Född: 1976.
Marknadsekonom från IHM Business School.
Tidigare: Vice inköpschef och kategorichef på
Byggmax. Dessförinnan olika roller inom detaljhandeln
sedan 1997
Aktieinnehav: 300 aktier.

Adressuppgifter
Adressen till ledande befattningshavare är Byggmax, Box 6063, 171 06 Solna, Sverige.