Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Incitamentsprogram

Årsstämman 2015 respektive 2017 fattade beslut  om  att införa optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Byggmax. Möjlig inlösen är under de sista sex månaderna innan förfall. Priset på tecknings optionerna motsvarade marknadsvärde och värderingen gjordes av en oberoende part. Varje teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en aktie i bolaget till en lösenkurs enligt tabellen nedan. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal.

 

  2017 2015
Totalt antal 1 007 000 414 000
Pris 4,37 3,98
Lösenkurs 67,5 66,4
Löptid 3,5 3,5
Antal deltagare 30 15

 

 

Prenumerera på information från Byggmax


Byggmax integritetspolicy