Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Bolagsstyrningsrapport

Byggmax tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, på sätt som närmare redogörs för i den årliga bolagsstyrningsrapporten, fogad till årsredovisningen. Styrelsen ansvarar också, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Rapporten om intern kontroll publiceras som en del av bolagsstyrningsrapporten och finns att ladda ned.

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Prenumerera på information från Byggmax


Byggmax integritetspolicy