Mer info
Senaste rapporten (2018-04-20)Delårsrapport januari - mars 2018

Regulatoriska pressmeddelanden

21 juli 2017

Byggmax Group slutför earn-outavtal för Buildor och möjliggör e-handelssynergier

Pressmeddelande 2017-07-21 kl 9:00

Byggmax Group har slutit avtal med de tidigare ägarna av Buildor AB (“Buildor”) om att slutföra den kvarvarande tilläggsköpeskillingen. Tilläggsköpeskillingen för 2017 har fastställts till 15 MSEK, vilket reflekterar en fortsatt positiv utveckling för Buildor och kommer leda till en positiv engångseffekt om 33,4 MSEK i det tredje kvartalet 2017. Detta innebär att Byggmax Group redan nu kan nyttja Buildors organisation fullt ut för gruppens totala e-handel.

Byggmax Group förvärvade Buildor i november 2015, för en initial köpeskilling om 70 MSEK för ett skuldfritt bolag, samt tilläggsköpeskillingar baserade på finansiella resultat för helår 2016 och 2017. Byggmax Group och Buildors tidigare ägare har nu avtalat att slutföra den sista tilläggsköpeskillingen tidigare än först planerat. I slutet av juli 2017, kommer Byggmax Group betala 15 MSEK till de tidigare ägarna av Buildor. Den avtalade summan reflekterar en fortsatt positiv utveckling av Buildor. Buildors utveckling har resulterat i tilläggsköpeskillingar för både 2016 och 2017.

-          Vi är nöjda med Buildors utveckling och att ha nått detta avtal med de tidigare ägarna av Buildor, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group. Att slutföra den sista tilläggsköpeskillingen tidigare än först planerat, möjliggör att vi redan nu kan nyttja Buildors organisation och kompetens fullt ut för gruppens totala e-handel. Vi bygger nu ett gemensamt team för att driva både Byggmax e-handel och Buildor. På så sätt nyttjar vi styrkorna från bägge teamen och kan växa snabbare och mer kostnadseffektivt.

Avtalet kommer leda till en positiv engångseffekt på Byggmax Group resultat om 33,4 MSEK för det tredje kvartalet 2017.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 09.00

För frågor, vänligen kontakta:

Mattias Ankarberg, VD Byggmax Group

+46 76 119 0985

mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.
Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 84 butiker i Sverige, 34 butiker i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpaomålad  byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har de senaste två åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har nu även 13 showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

PRESSMEDDELANDEN

Visa följande pressmeddelanden År: Alla 2018201720162015201420132012201120102009