Mer info
Senaste rapporten (2017-10-18)DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Våra värderingar

Byggmax starka företagskultur "Byggmaxandan" är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och nå våra långsiktiga mål. Som bas för denna kultur ligger vår gemensamma värdegrund som består av följande värderingar:

Ansvar

Jag står för det jag tänker, säger och gör. Jag håller det jag lovat och agerar alltid utifrån Byggmax bästa.

Positiv attityd

Jag väljer att alltid se möjligheter och lösningar. Med mitt positiva sätt att tänka ger jag energi till laget och våra kunder. Allt är möjligt!

Roligt

Jag ser alla som fantastiska och sprider glädje genom att bjuda på mig själv och mitt leende. Då får vi alla kul tillsammans!!

Respekt

Jag ser, lyssnar och försöker förstå alla i min omgivning. Genom att behandla alla andra som jag själv vill bli behandlad bygger vi starka och bra relationer.

Engagemang

Jag bjuder på mig själv och ger det lilla extra. Jag är aktivt delaktig och visar ett genuint intresse för både kollegor och kunder.

100%

Jag gör alltid mitt bästa och är härvarande  Vi ska vara världens bästa bygghandel.

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta