Mer info
Senaste rapporten (2017-10-18)DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Finansiell Statistik

Byggmax Group AB har per den 28 april 2006 förvärvat 100 % av Byggmax Holding AB inklusive dotterbolag. Med anledning av detta redovisas inte historiska siffror för koncernen för perioder tidigare än 2006.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande finansiell statistik och nyckeltalsberäkningar från delårsrapporterna i Excelformat.
Finansiell statistik kvartalsvis. Senast uppdaterad 18 oktober 2017.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande innehållande finansiell statistik och nyckeltalsberäkningar från årsredovisningarna i Excelformat.
Finansiell statistik årsvis. Senast uppdaterad 22 maj 2017.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta:

Prenumerera på information från byggmax