Mer info
Senaste rapporten (2017-07-17)DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Finansiell Statistik

Byggmax Group AB har per den 28 april 2006 förvärvat 100 % av Byggmax Holding AB inklusive dotterbolag. Med anledning av detta redovisas inte historiska siffror för koncernen för perioder tidigare än 2006.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande räkenskapstabeller från delårsrapporterna i Excelformat.
Finansiell statistik kvartalsvis. Senast uppdaterad 17 juli 2017.

Klicka på länken nedan för att få en fil innehållande räkenskapstabeller från årsredovisningarna i Excelformat.
Finansiell statistik årsvis. Senast uppdaterad 22 maj 2017.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta:

Prenumerera på information från byggmax