Mer info
Senaste rapporten (2018-04-20)Delårsrapport januari - mars 2018

Miljörapport

2015 ökade Byggmax totalvikten transporterat gods med 14 procent från året innan, men höll CO2-utsläppen per transporterat ton gods på en nivå likvärdig med fjolåret, vilket innebar att företaget ligger i linje med dess miljömål. Med de senaste årens förbättringstakt nås målen om en sänkning på 25 procent från 2009 års nivåer ett par år tidigare än 2020. Utsläppen av övriga växthusgaser och miljöfarliga ämnen per transporterat ton minskade marginellt jämfört med fjolåret. Utvecklingen beror på att uppsättningen från föregående år var mer eller mindre intakt.

 

Läs mer om Byggmax miljöarbete i Miljörapporten 2016

Äldre miljörapporter:
Miljörapporten 2015 
Miljörapporten 2014 
Miljörapporten 2013
Miljörapporten 2012
Miljörapporten 2011
Miljörapporten 2010
Miljörapporten 2009

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta