Mer info
Senaste rapporten (2018-04-20)Delårsrapport januari - mars 2018

Kvantifierbara hållbarhetsrelaterade mål

Vår viktigaste påverkan inom hållbarhet är miljön, och inom denna transporter/CO2. Här har vi satt ett mål på att vi skall minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser per transporterat ton med 25% från 2009 till 2020. Från 2009 fram till 2016 har vi minskat dem med 19%.

Under 2016 har arbetet fortsatt med att minska miljöpåverkan och utsläpp av koldioxid per levererat ton minskade. För att kunna nå målet behöver vi sätta in nya åtgärder. Det är bland annat därför vi sätter upp ytterligare ett distributionslager i Gävle. Det kommer möjliggöra för oss att byta lastbilstransporter mot sjötransporter, vilket minskar belastningen på miljön.

Andra områden som utvecklats bra över tid är sophanteringen i butik, till exempel har andelen blandat avfall minskat från elva procent 2009 till fem procent 2016, vilket innebär att mängden sorterat och utsorterat avfall har ökat från 83 procent 2009 till 87 procent 2016.

Målet för 2017 är att nå över 20% i minskade utsläpp av koldioxid jämfört med 2009 och att fortsätta den positiva utvecklingen inom sophanteringen.

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta