Mer info
Senaste rapporten (2018-04-20)Delårsrapport januari - mars 2018

Byggmax gör skillnad

Genom sitt samarbete med organisationerna Futebol dá força och ActionAid vill Byggmax fördjupa arbetet inom hållbar utveckling och socialt samhällsansvar.

Futebol dá força (FDF) betyder Fotboll ger styrka och är namnet på en organisation som stöttar unga tjejer genom ideella tränare. Förutom att träna fotboll har FDF som mål att stärka unga tjejers självförtroende och självbild. De jobbar dessutom aktivt med att ge tjejerna konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter.

I Mocambique driver organisationen den nationella fotbollsligan Mutola Cup som spelas i 30 distrikt i landet. Här får unga tjejer chansen att spela fotbollsmatcher varje helg. Innan matcherna utbildas de i mänskliga rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och om hur man förebygger våld och sexuellt utnyttjande.

– Genom fotbollen når ledarna ut till en stor grupp unga och samhället i stort – utan att vara skrämmande eller provocerande. Under matcherna utbildar vi publiken i samma ämnen som tjejerna. Bara i år räknar vi med att nå ut till cirka 300 000 människor i Mocambique, berättar grundaren Cecilia Andrén Nyström.

Det lag som vinner Mutola Cup får åka till Sverige för att delta i Gothia Cup. Byggmax hjälper till och sponsrar flygbiljetterna för att tjejerna ska komma iväg.

– Arbetet som Cecilia och alla ledare gör genom Futebol dá força är otroligt viktigt och självklart vill vi vara med och se till att tjejerna kommer i väg till Sverige, säger Emelie Gessner, marknadschef på Byggmax.

 

Byggmax Friendship Village

Sedan 2015 har Byggmax ett samarbete med ActionAid. Under en treårsperiod kommer Byggmax att stötta utvecklingen i den vietnamesiska byn Nam Chua, som idag präglas av hög fattigdom och bristande möjligheter till utbildning.

– Hållbarhetsfrågor har länge varit en naturlig del av vår verksamhet. Genom samarbetet med ActionAid tar vi det arbetet till en ny nivå där socialt samhällsansvar får allt större betydelse. ActionAid är en av få organisationer som arbetar sida vid sida med människorna i de länder där de verkar. Det tror vi är en nyckelfaktor för att skapa långsiktiga förändringar och det ligger i linje med våra värderingar om socialt samhällsansvar, säger Daniel Juhlin, marknadschef Byggmax.

Satsningen går under namnet Byggmax Friendship Village och innebär inledningsvis att Byggmax stöttar reparationer och tillbyggnad av skolbyggnader samt förbättrar den kringliggande infrastrukturen.

– Vi är mycket glada att Byggmax väljer att ingå ett samarbete med ActionAid där vi kan skapa långsiktiga förändringar tillsammans med en utsatt grupp och öka kunskapen om Vietnam som utvecklingsland. ActionAid arbetar lokalt i Vietnam sedan drygt 25 år. Att stötta etniska minoriteter och främja ungas rätt till bra skolundervisning är några av de högst prioriterade frågorna, säger Christine Von Sydow, generalsekreterare på ActionAid Sverige.

En del av arbetet med Byggmax Friendship Village är att ett gäng medarbetare från Byggmax organisation varje år åker ner till byn och hjälper till med arbetet på plats.

 Actionaid

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta