Mer info
Senaste rapporten (2017-07-17)DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Styrelseutskott och utskottsarbete

Styrelsen har för närvarande inget ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. I stället är det styrelsens uppfattning att de uppgifter som annars skulle utföras av utskotten bättre utförs av styrelsen i dess helhet.

Prenumerera på information från byggmax