Mer info
Senaste rapporten (2017-10-18)DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Styrelsen

Byggmax Group AB (publ) styrelse består av sju ledamöter, inklusive styrelseordföranden Anders Moberg. Styrelsen består av följande personer:

- Anders Moberg (Styrelseordförande)
- Daniel Mühlbach
- Hannele Kemppainen
- Karin Hygrell-Jonsson
- Lottie Svedenstedt
- Mikael Norman
- Ullrika Eliasson

Anders Moberg2

Anders Moberg (född 1950)
Styrelseledamot sedan 2006.

Bakgrund: Tidigare ledamot i styrelsen för Velux A/S och ICA AB samt koncernchef för IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V och Majid Futtaim Group LLC.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ZetaDisplay AB, Hema B.V., ITAB AB, Rezidor AB, Christ GmbH, BoConcept A/S och Bergendahl & Son AB.

Aktieinnehav i Byggmax: Äger inga aktier, men är genom sin kapitalförsäkring exponerad mot 350 000 aktier i Byggmax.

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Daniel Muhlbach Kristofer Samuelsson Photography 110912

Daniel Mühlbach (Född: 1974)
Styrelseledamot sedan 2015. Civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet.

Bakgrund: För närvarande verksställande direktör och delägare i FootWay Group AB. Dessförinnan verksam som verkställande direktör inom Lensway Group mellan 1999 och 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Footway Group AB och Solidar Pension AB.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kemppainen Hannele

Hannele Kemppainen (Född: 1970)
Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i internationella affärer/internationell marknadsföring från American College of Switzerland i Schweiz.

Bakgrund: För närvarande general manager för Colgate Palmolive Finland och dessförinnan country manager för Colgate Palmolive Finland. Hannele har tidigare varit verksam inom Procter & Gamble mellan 1991 och 2005 och inom Reckitt Benckiser som country manager och head of trade marketing mellan 2005 och 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Finnish Cosmetic Toiletries and Laundry Association.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Karin Hygrell Jonsson 1

Karin Hygrell-Jonsson (Född: 1955)
Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonomexamen vid Handelshögskolan, Stockholm.

Bakgrund: Har fram t.o.m 2017 arbetat som ekonomi- och finansdirektör för Axfood AB. Har varit verksam inom Axfood-koncernen sedan 1991 och ingått i dess koncernledning sedan 2007.

Övriga uppdrag: Medlem av Rådet för finansiell rapportering.

Aktieinnehav i Byggmax: 2 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lottie Svedenstedt2

Lottie Svedenstedt (född 1957)
Styrelseledamot sedan 2010. Jurist från Uppsala Universitet.

Bakgrund: Tidigare regionchef på H&M, VD för Inter Ikea Systems A/S, affärsområdeschef på Ikea of Sweden, CEO Kid Interiør A/S.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Managementinsitutet i Lund (MiL) samt Uppstart Helsingborg, samt ledamot i MiL Foundation, Gullberg & Jansson AB, ITAB Shop Concept AB, Swedavia AB och Vanna AB

Aktieinnehav i Byggmax: 10 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Mikael Norman

Mikael Norman (född 1958)
Styrelseledamot sedan 2016. Juridikexamen och ekonomi vid Stockholms Universitet.

Bakgrund:Har under perioden 2010 till 2016 arbetat som Group CFO i Nobia och dessförinnan på flera befattningar inom Electrolux-koncernen, bland annat som Group Controller.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskotten i Bravida, Bonava, Cloetta AB samt Swedavia.

Aktieinnehav i Byggmax: 8 500 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till de större aktieägarna.

Ullrika Eliasson

Ullrika Eliasson (född 1967)
Styrelseledamot sedan 2016. Leadership Development Program vid Harvard 2014 samt studier vid Nordic Business Institute i Växjö.

Bakgrund: Sedan 2016 Vice President Category and Sourcing vid OneMed Group och har tidigare varit Director, Head of Category Management vid Staples Europe. Har tidigare varit verksam som Assortment and Purchasing Director vid Kronans Droghandel och Supply Chain Manager vid Apoteket AB.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till de större aktieägarna.

 

 

Prenumerera på information från byggmax