Mer info
Senaste rapporten (2018-04-20)Delårsrapport januari - mars 2018

Incitamentsprogram

Årsstämman 2017 och 2015 fattade beslut om att införa optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Byggmax. Möjlig inlösen är under de sista sex månaderna innan förfall. Priset på teckningsoptionerna motsvarade marknadsvärde och värderingen gjordes av en oberoende part. Varje teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en aktie i bolaget till en lösenkurs enligt tabellen nedan. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal.

 

  2017 2015
Totalt antal 1 087 000 504 000    
Pris 4,37 3,98
Lösenkurs 67,5 66,4
Löptid 3,5 3,5
Antal deltagare 31 18

 

 

Prenumerera på information från Byggmax